Admitere


Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează în anul 2019 concurs de admitere la toate cele trei cicluri de studii universitare: licență, masterat și doctorat. De asemenea, se organizează concurs de admitere pentru continuare de studii și pentru cursuri post-universitare.

Pentru fiecare ciclu de studii (licență, masterat și doctorat) concursul de admitere este organizat la nivel de facultate. Astfel, fiecare candidat va depune un singur dosar, indiferent de domeniu de studii și numarul de specializări.

Pentru toți candidaţii declarați admiși și înmatriculați în anul I de studiu la licență, master și doctorat, care nu au domiciliul în municipiul Iași, se asigură locuri de cazare în caminele studențești din campusul Tudor Vladimirescu în anul universitar 2019-2020.

 

Studii universitare de licență – sesiunea iulie 2019

Studii universitare de masterat – sesiunea iulie 2019

Studii universitare de doctorat – sesiunea 2018

 

Continuare studii

Studii post-universitare