Licență


Meniu rapid:

 1. Informații generale (organizare concurs și cazare pe durata admiterii)
 2. Pregătire la matematică
 3. Calendar admitere
 4. Număr locuri
 5. Metoda de selecție
 6. Acte necesare

Facultatea de Automatică și Calculatoare NU organizează concurs de admitere penrtu studii universitare de licență în sesiunea septembrie 2016!


Informații suplimentare referitoare la confirmarea locurilor: http://www.admitere2016.ac.tuiasi.ro

Rezultatul la test: http://www.admitere2016.ac.tuiasi.ro/admitere-licenta/


Precizări suplimentare cu privire la adeverința medicală inclusă în dosarul de admitere

Adeverință medicală tip (eliberată de cabinetul medical al liceului absolvit sau de medicul de familie) – original sau copie legalizată. Adeverința trebuie să specifice nu este în evidență cu boli psihice și infecțio-contagioase”. Acolo unde este cazul, se va aduce avizul psihologic/psihiatric.


1. Informații generale

Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează Admiterea 2016 la studii universitare de licență (4 ani) pe două domenii de studiu: Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor (Automatică și informatică aplicată).

Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează ședințe de pregătire la matematică pentru concursul de Admitere – sesiunea 2016. Programul acestor ședinte este disponibil aici.

Admiterea se desfasoară pe domenii de licență și formă de finanțare (buget sau taxă). Candidații, absolvenți de liceu cu diploma de bacalaureat, pot opta la înscriere pentru oricare din cele două domenii și oricare din cele două forme de finanțare, în ordinea preferințelor.

Studenții admiși în domeniul de studiu Calculatoare și tehnologia informației vor urma în primii doi ani cursurile din trunchiul comun specifice domeniului și vor opta la sfârșitul anului II de studiu pentru unul din programele de studii Calculatoare și Tehnologia informației.

Studenții admiși în domeniul de studiu Ingineria sistemelor vor urma cursurile specializării Automatică și informatică aplicată, cu posibilitatea de a alege în anii III si IV de studiu mai multe discipline de Automatică sau de Informatică aplicată.

Absolvenții studiilor universitare de licența ai Facultății de Automatică și Calculatoare primesc Diplomă de Licența si calificarea de Inginer în domeniul și programul de studii absolvite.

Toți candidatii declarați admisi și înmatriculați în anul I de studiu, care nu au domiciliul în municipiul Iași, vor avea asigurate locuri de cazare în caminele studențești din campusul Tudor Vladimirescu în anul universitar 2016-2017.

În perioada susținerii testului grilă, se poate asigura, contra cost, cazare în campusul Tudor Vladimirescu, în Căminul T19. Intervalul pentru care se poate asigura cazare este: 22 – 26 iulie 2016. Tariful de cazare pentru perioada admiterii este de 15 lei/persoană/noapte. Candidații pot opta pentru cazare cu un însoțitor, la același tarif!


2. Pregătire la matematică

Programul ședințelor de pregătire la matematică pentru concursul de admitere este disponibil aici.

Data afișare
(aaaa-ll-zz)
Model subiectRezolvare
2016-07-04Model test nr. 7Soluții test nr. 7
2016-06-27Model test nr. 6Soluții test nr. 6
2016-06-21Model test nr. 5Soluții test nr. 5
2016-06-13Model test nr. 4Soluții test nr. 4
2016-06-06Model test nr. 3Soluții test nr. 3
2016-05-27Model test nr. 2Soluții test nr. 2
2016-05-18Model test nr. 1Soluții test nr. 1


3. Calendar admitere

Sesiunea iulie 2016

Înscrierea candidaților18 - 23 iulie 2016
Sustinere test grila la matematica (din programa bac m_mate_info)25 iulie 2016
Afisare rezultate test grila25 iulie 2016
Afisare rezultate preliminare admitere26 iulie 2016
Depunere acte in original - Etapa I26 - 28 iulie 2016
Afisare rezultate etapa I28 iulie 2016
Depunere acte in original - Etapa II29 - 30 iulie 2016
Afisare rezultate finale admitere31 iulie 2016


4. Număr locuri

Domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației
Programe de studii: Calculatoare și Tehnologia informației
 • Buget: 143 locuri
 • Taxa: 37 locuri

Români de pretutindeni (cu bacalaureat în alte țări)

 • 10 locuri
Domeniu de studii: Ingineria sistemelor
Program de studii: Automatică și informatică aplicată
 • Buget: 135 locuri
 • Taxa: 13 locuri

Români de pretutindeni (cu bacalaureat în alte țări)

 • 2 locuri

5. Metoda de selecție

5.1 Informații generale cu privire la metoda de selecție

Admiterea se realizează pe facultate, cu opțiuni pentru cele două domenii de studii.

La înscriere se depune un singur dosar și se plătește o singură taxă de admitere, indiferent de numarul de opțiuni.

Admiterea la Facultatea de Automatică și Calculatoare se face pe baza unui test de matematică și a mediei de la bacalaureat. Testul de matematică se bazează pe programa de matematică M_mate-info. Media de admitere se calculeaza conform formulei:

MA = 0,8*NTG + 0,2*MB
unde:

 • MA = Media de Admitere
 • NTG = Nota la testul grilă
 • MB = Media la examenul de Bacalaureat

Obs: Nota la testul grilă trebuie să fie mai mare sau egală cu 5.

5.2 Metoda de repartiție

Repartizarea pe opțiuni a candidaților declarați admisi se va face în functie de Media de Admitere, în ordine descrescatoare, la prima optiune exprimată în cererea de înscriere la care mai sunt locuri libere. Pentru medii de admitere egale, departajarea se va face astfel:

 1. Nota la proba de Matematică/Informatică/Fizică la Bacalaureat (NMIFB)
 2. Media examenului de Bacalaureat (MB)

5.3 Condiții speciale de admitere / Admitere olimpici

I. Este admis fără examen Castigatorul locului I la concursul “IT Marathon”, secțiunea “Programator junior” organizat de LSAC în colaborare cu Facultatea de Automatică și Calculatoare

II. Sunt admiși fără examen candidații care în clasa a XI-a sau/și a XII-a au luat premiul 1, 2, 3 sau mențiune la unul din concursurile următoare aflate pe lista de finanțare a Ministerului Educației Naționale din România:

Concursuri naționale

 • Olimpiada Națională de Informatică
 • Olimpiada Națională de Tehnologia informației
 • Olimpiada Națională de Matematică
 • Olimpiada Națională de Fizică

Concursuri internaționale

 • Olimpiada Internațională de Matematică
 • Balcaniada de Matematică
 • Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori
 • Olimpiada Internațională de Matematică pentru eleve
 • Olimpiada de Matematică pentru Liceele Maghiare din Europa
 • Olimpiada Internațională de Fizică
 • Concursul Internațional Bilateral de Fizică
 • Concursul Internațional „Young Physicist Tournament”
 • Olimpiada Pluridisciplinară „Tuymaada”
 • Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori
 • Olimpiada Internațională de Informatică
 • Olimpiada de Informatică a Țărilor din Europa Centrală
 • Balcaniada de Informatică
 • Balcaniada de Informatică pentru Juniori
 • Turneul de Informatică

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vă adresați secretariatului facultății:
Tel.: +40-232-278680 / int. 1331
Tel/fax: +40-232-231343
E-mail: decanat@ac.tuiasi.ro


6. Acte necesare

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de admitere – pentru absolvenții de liceu din sesiunea iulie 2016 (actualizat la data de 14 iulie 2016)

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de admitere – pentru absolvenții de liceu din 2015 sau din anii anteriori (actualizat la data de 14 iulie 2016)

Dosar plic – model de completare

Declarație confirmare loc – licență

În atenția cetățenilor români, cu domiciliul în străinătate, candidați la concursul de admitere

Precizări suplimentare cu privire la adeverința medicală inclusă în dosarul de admitere

Adeverință medicală tip (eliberată de cabinetul medical al liceului absolvit sau de medicul de familie) – original sau copie legalizată. Adeverința trebuie să specificenu este în evidență cu boli psihice și infecțio-contagioase” . Acolo unde este cazul, se va aduce avizul psihologic/psihiatric.