Licență


Admitere 2018 – http://www.admitere2018.ac.tuiasi.ro/admitere-licenta/


Meniu rapid:

 1. Informații generale (organizare concurs și cazare pe durata admiterii)
 2. Pregătire la matematică
 3. Calendar admitere
 4. Număr de locuri
 5. Metoda de selecție
 6. Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere

1. Informații generale

Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează Admiterea 2018 la studii universitare de licență (4 ani) pe două domenii de studiu: Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor (Automatică și informatică aplicată).

Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează ședințe de pregătire la matematică pentru concursul de Admitere – sesiunea 2018.

Admiterea se desfasoară pe domenii de licență și formă de finanțare (buget sau taxă).

Studenții admiși în domeniul de studiu Calculatoare și tehnologia informației vor urma în primii trei ani cursurile din trunchiul comun specifice domeniului și vor opta la sfârșitul anului III de studiu pentru unul din programele de studii Calculatoare și Tehnologia informației.

Studenții admiși în domeniul de studiu Ingineria sistemelor vor urma cursurile specializării Automatică și informatică aplicată, cu posibilitatea de a alege în anii III si IV de studiu mai multe discipline de Automatică sau de Informatică aplicată.

Absolvenții studiilor universitare de licența ai Facultății de Automatică și Calculatoare primesc Diplomă de Licența si calificarea de Inginer în domeniul și programul de studii absolvite.

Toți candidatii declarați admisi și înmatriculați în anul I de studiu, care nu au domiciliul în municipiul Iași, vor avea asigurate locuri de cazare în caminele studențești din campusul Tudor Vladimirescu în anul universitar 2018-2019.

În perioada susținerii testului grilă, se poate asigura, contra cost, cazare în campusul Tudor Vladimirescu.


2. Pregătire la matematică

Facultatea de Automatică și Calculatoare va organiza, începând cu data de 17.02.2018, ședințe de pregătire la matematică. Aceste ședințe vor fi susținute în zilele de sâmbătă începând cu ora 10:00, în Amfiteatrul CH2 din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului (locația pe hartă).
Ședințele de pregătire sunt gratuite și nu necesită înscriere prealabilă.

Programul ședințelor de pregătire la matematică pentru perioada februarie – iulie 2018

În perioada următoare, ședințele de pregătire la matematică vor fi susținute în zilele de: 24 februarie, 3 martie, 10 martie, 17 martie, 24 martie, 31 martie, 7 aprilie, 14 apriie, 21 aprilie (amfiteatrele AC0-1 și AC0-2 de la AC), 28 aprilie, 5 mai, 12 mai, 19 mai, 26 mai, 2 inuie, 9 iunie, 16 iunie. 23 iunie, 30 iunie, 7 iulie, 14 iulie.

Modele de subiecte

 

Model subiectRezolvare
Model test nr. 4Soluții test nr. 4
Model test nr. 3Soluții test nr. 3
Model test nr. 2Soluții test nr. 2
Model test nr. 1Soluții test nr. 1


3. Calendar admitere

Sesiunea iulie 2018

Înscrierea candidaților9 - 14, 16 iulie 2018
Sustinere test grila la matematică (din programa bac m_mate_info)18 iulie 2018
Afisare rezultate test grila18 iulie 2018
Afisare rezultate preliminare admitere19 iulie 2018
Depunere acte in original - Etapa I19 - 25 iulie 2018
Afisare rezultate etapa I25 iulie 2018
Depunere acte in original - Etapa II26 - 27 iulie 2018
Afisare rezultate finale admitere28 iulie 2018


4. Număr de locuri

Domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației
Programe de studii: Calculatoare și Tehnologia informației

  • 173 locuri bugetate
  • 1 loc romi
  • 10 locuri cu taxă
  • 6 locuri pentru pentru români de pretutindeni, din care:
   • 4 locuri cu bursă
   • 2 locuri fără bursă

 

Domeniu de studii: Ingineria sistemelor
Program de studii: Automatică și informatică aplicată

  • 136 locuri bugetate
  • 1 loc absolvenți licee din mediu rural (din lista comunicata)
  • 9 locuri cu taxă
  • 4 locuri pentru români de pretutindeni, din care:
   • 2 locuri cu bursă
   • 2 locuri fără bursă

 

TOTAL FACULTATE:

  • 310 locuri bugetate
  • 19 locuri cu taxă
  • 10 locuri pentru români de pretutindeni

 

Candidații din Republica Moldova vor susține testul la matematică.


5. Metoda de selecție

5.1 Informații generale cu privire la metoda de selecție

La înscriere se depune un singur dosar și se plătește o singură taxă de admitere, indiferent de numarul de opțiuni.

Admiterea la Facultatea de Automatică și Calculatoare se face pe baza unui test de matematică și a mediei de la bacalaureat. Testul de matematică se bazează pe programa de matematică M_mate-info. Media de admitere se calculeaza conform formulei:

MA = 0,8*NTG + 0,2*MB
unde:

 • MA = Media de Admitere
 • NTG = Nota la testul grilă
 • MB = Media la examenul de Bacalaureat

Obs: Nota la testul grilă trebuie să fie mai mare sau egală cu 5.

5.2 Metoda de repartiție

Repartizarea pe opțiuni a candidaților declarați admisi se va face în functie de Media de Admitere, în ordine descrescatoare, la prima optiune exprimată în cererea de înscriere la care mai sunt locuri libere. Pentru medii de admitere egale, departajarea se va face astfel:

 1. Nota obținută la testul grilă
 2. Nota la proba de Matematică/Informatică/Fizică la Bacalaureat (NMIFB)
 3. Nota la Bacalaureat la disciplina limba română (proba scrisă)

5.3 Condiții speciale de admitere / Admitere olimpici

I. Sunt admiși fără examen candidaţii care au obţinut premiul I la Sectiunea „Junior Dev” din cadrul Concursului „IT Marathon” organizat în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare din Iași.

II. Sunt admiși fără examen candidații care în clasele IX – XII au luat premiul 1, 2, 3, mențiune sau medalie de aur, argint sau bronz la etapa națională/internațională a Olimpiadelor agreate de Ministerul Educației Naționale:

 • naționale: Informatică, Tehnologia informaței, Matematică, Fizică;
 • internaționale din domeniile: Informatică, Matematică, Fizică.

III. Sunt admiși fără examen candidații care în clasele IX – XII au luat premiul I la etapa județeană a Olimpiadelor naționale agreate de Ministerul Educației Naționale (Informatică, Tehnologia informației, Matematică, Fizică).

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vă adresați secretariatului facultății:
Tel.: +40-232-278680 / int. 1331
Tel/fax: +40-232-231343
E-mail: decanat@ac.tuiasi.ro


6. Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere

Acte necesare pentru absolvenții de liceu care au susținut examenul de bacalaureat în anul 2018

Acte necesare pentru absolvenții de liceu care au susținut examenul de bacalaureat în anul 2017 sau anterior

Dosar plic – model de completare

Taxa de înscriere este de 200 de lei (se poate plăti la înscriere la sediul facultaății cu card bancar sau numerar).