Licență


Meniu rapid:

 1. Informații generale (organizare concurs și cazare pe durata admiterii)
 2. Pregătire la matematică
 3. Calendar admitere
 4. Număr locuri
 5. Metoda de selecție
 6. Acte necesare

1. Informații generale

Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează Admiterea 2018 la studii universitare de licență (4 ani) pe două domenii de studiu: Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor (Automatică și informatică aplicată).

Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează ședințe de pregătire la matematică pentru concursul de Admitere – sesiunea 2018.

Admiterea se desfasoară pe domenii de licență și formă de finanțare (buget sau taxă).

Studenții admiși în domeniul de studiu Calculatoare și tehnologia informației vor urma în primii trei ani cursurile din trunchiul comun specifice domeniului și vor opta la sfârșitul anului III de studiu pentru unul din programele de studii Calculatoare și Tehnologia informației.

Studenții admiși în domeniul de studiu Ingineria sistemelor vor urma cursurile specializării Automatică și informatică aplicată, cu posibilitatea de a alege în anii III si IV de studiu mai multe discipline de Automatică sau de Informatică aplicată.

Absolvenții studiilor universitare de licența ai Facultății de Automatică și Calculatoare primesc Diplomă de Licența si calificarea de Inginer în domeniul și programul de studii absolvite.

Toți candidatii declarați admisi și înmatriculați în anul I de studiu, care nu au domiciliul în municipiul Iași, vor avea asigurate locuri de cazare în caminele studențești din campusul Tudor Vladimirescu în anul universitar 2018-2019.

În perioada susținerii testului grilă, se poate asigura, contra cost, cazare în campusul Tudor Vladimirescu.


2. Pregătire la matematică

Facultatea de Automatică și Calculatoare va organiza, începând cu data de 17.02.2018, ședințe de pregătire la matematică. Aceste ședințe vor fi susținute în zilele de sâmbătă începând cu ora 10:00, în Amfiteatrul CH2 din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului (locația pe hartă).
Ședințele de pregătire sunt gratuite și nu necesită înscriere prealabilă.

Programul ședințelor de pregătire la matematică pentru perioada februarie – martie 2018

Ședința de pregătire din data de 3 martie 2018 nu se susține!

În perioada următoare, ședințele de pregătire la matematică vor fi susținute în zilele de: 24 februarie, 3 martie, 10 martie, 17 martie, 24 martie, 31 martie.

Pregătirile care vor fi susținute începând cu luna aprilie vor fi confirmate ulterior.

Modele de subiecte

Model subiectRezolvare
Model test nr. 4Soluții test nr. 4
Model test nr. 3Soluții test nr. 3
Model test nr. 2Soluții test nr. 2
Model test nr. 1Soluții test nr. 1


3. Calendar admitere

Sesiunea iulie 2018

Înscrierea candidaților9 - 14, 16 iulie 2018
Sustinere test grila la matematică (din programa bac m_mate_info)18 iulie 2018
Afisare rezultate test grila18 iulie 2018
Afisare rezultate preliminare admitere19 iulie 2018
Depunere acte in original - Etapa I19 - 24 iulie 2018
Afisare rezultate etapa I24 iulie 2018
Depunere acte in original - Etapa II26 - 28 iulie 2018
Afisare rezultate finale admitere28 iulie 2018


4. Număr locuri

Domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației
Programe de studii: Calculatoare și Tehnologia informației

  • 190 locuri (buget + taxă)

Domeniu de studii: Ingineria sistemelor
Program de studii: Automatică și informatică aplicată

  • 150 locuri (buget + taxă)

TOTAL FACULTATE:

  • 340 locuri (buget + taxă)

Candidații din Republica Moldova vor susține testul la matematică.


5. Metoda de selecție

5.1 Informații generale cu privire la metoda de selecție

La înscriere se depune un singur dosar și se plătește o singură taxă de admitere, indiferent de numarul de opțiuni.

Admiterea la Facultatea de Automatică și Calculatoare se face pe baza unui test de matematică și a mediei de la bacalaureat. Testul de matematică se bazează pe programa de matematică M_mate-info. Media de admitere se calculeaza conform formulei:

MA = 0,8*NTG + 0,2*MB
unde:

 • MA = Media de Admitere
 • NTG = Nota la testul grilă
 • MB = Media la examenul de Bacalaureat

Obs: Nota la testul grilă trebuie să fie mai mare sau egală cu 5.

5.2 Metoda de repartiție

Repartizarea pe opțiuni a candidaților declarați admisi se va face în functie de Media de Admitere, în ordine descrescatoare, la prima optiune exprimată în cererea de înscriere la care mai sunt locuri libere. Pentru medii de admitere egale, departajarea se va face astfel:

 1. Nota obținută la testul grilă
 2. Nota la proba de Matematică/Informatică/Fizică la Bacalaureat (NMIFB)
 3. Nota la Bacalaureat la disciplina limba română (proba scrisă)

5.3 Condiții speciale de admitere / Admitere olimpici

I. Sunt admiși fără examen candidaţii care au obţinut premiul I la Sectiunea „Junior Dev” din cadrul Concursului „IT Marathon” organizat în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare din Iași.

II. Sunt admiși fără examen candidații care în clasele IX – XII au luat premiul 1, 2, 3, mențiune sau medalie de aur, argint sau bronz la etapa națională/internațională a Olimpiadelor agreate de Ministerul Educației Naționale:

 • naționale: Informatică, Tehnologia informaței, Matematică, Fizică;
 • internaționale din domeniile: Informatică, Matematică, Fizică.

III. Sunt admiși fără examen candidații care în clasele IX – XII au luat premiul I la etapa județeană a Olimpiadelor naționale agreate de Ministerul Educației Naționale (Informatică, Tehnologia informației, Matematică, Fizică).

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vă adresați secretariatului facultății:
Tel.: +40-232-278680 / int. 1331
Tel/fax: +40-232-231343
E-mail: decanat@ac.tuiasi.ro


6. Acte necesare

Lista actelor necesare înscrierii va fi comunicată în luna premergătoare concursului de admitere 2018.