Licență


Cazare studenți neieșeni, admiși în anul I, ciclul licență


Meniu rapid:

 1. Informații generale (organizare concurs și cazare pe durata admiterii)
 2. Pregătire la matematică
 3. Calendar admitere
 4. Număr locuri
 5. Metoda de selecție
 6. Acte necesare

1. Informații generale

Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează Admiterea 2017 la studii universitare de licență (4 ani) pe două domenii de studiu: Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor (Automatică și informatică aplicată).

Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează ședințe de pregătire la matematică pentru concursul de Admitere – sesiunea 2017.

Admiterea se desfasoară pe domenii de licență și formă de finanțare (buget sau taxă).

Studenții admiși în domeniul de studiu Calculatoare și tehnologia informației vor urma în primii doi ani cursurile din trunchiul comun specifice domeniului și vor opta la sfârșitul anului II de studiu pentru unul din programele de studii Calculatoare și Tehnologia informației.

Studenții admiși în domeniul de studiu Ingineria sistemelor vor urma cursurile specializării Automatică și informatică aplicată, cu posibilitatea de a alege în anii III si IV de studiu mai multe discipline de Automatică sau de Informatică aplicată.

Absolvenții studiilor universitare de licența ai Facultății de Automatică și Calculatoare primesc Diplomă de Licența si calificarea de Inginer în domeniul și programul de studii absolvite.

Toți candidatii declarați admisi și înmatriculați în anul I de studiu, care nu au domiciliul în municipiul Iași, vor avea asigurate locuri de cazare în caminele studențești din campusul Tudor Vladimirescu în anul universitar 2017-2018.

În perioada susținerii testului grilă, se poate asigura, contra cost, cazare în campusul Tudor Vladimirescu.


2. Pregătire la matematică

Facultatea de Automatică și Calculatoare va organiza, începând cu data de 18.02.2017, ședințe de pregătire la matematică. Aceste ședințe vor fi susținute începând cu ora 10:00, în Amfiteatrul AC0-1 al facultății. Ședințele de pregătire sunt gratuite și nu necesită încriere prealabilă.

Programul ședințelor de pregătire la matematică pentru perioada aprilie – iulie 2017

Ședința de pregătire din data de 3 iunie 2017 nu se mai susține!

În perioada următoare, ședințele de pregătire la matematică vor fi susținute în zilele de: 29 aprilie, 6 mai, 13 mai, 20 mai, 27 mai, 3 iunie, 10 iunie, 24 iunie, 1 iulie, 8 iulie, 15 iulie.

Având în vedere numărul de elevi prezenți la pregătirea la matematică pentru admitere, începând de sâmbătă 5.03.2017, ședințele de pregătire se vor ține în Amfiteatrele AC01 și AC02 (clădirea Facultății de Automatică și Calculatoare – parter).

Modele de subiecte

Soluțiile subiectelor vor fi afișate ulterior.

Model subiectRezolvare
Model test nr. 4Soluții test nr. 4
Model test nr. 3Soluții test nr. 3
Model test nr. 2Soluții test nr. 2
Model test nr. 1Soluții test nr. 1


3. Calendar admitere

Sesiunea iulie 2017

Înscrierea candidaților10 - 15, 17 iulie 2017
Sustinere test grila la matematica (din programa bac m_mate_info)19 iulie 2017
Afisare rezultate test grila19 iulie 2017
Afisare rezultate preliminare admitere20 iulie 2017
Depunere acte in original - Etapa I20 - 25 iulie 2017
Afisare rezultate etapa I25 iulie 2017
Depunere acte in original - Etapa II26 - 28 iulie 2017
Afisare rezultate finale admitere31 iulie 2017


4. Număr locuri

Domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației
Programe de studii: Calculatoare și Tehnologia informației

 • Buget: 136 locuri
 • Taxă: 47 locuri
 • Candidați din Republica Moldova: 6 locuri
 • Români de pretutindeni: 1 loc
Domeniu de studii: Ingineria sistemelor
Program de studii: Automatică și informatică aplicată

 • Buget: 126 locuri
 • Taxă: 20 locuri
 • Candidați din Republica Moldova: 4 locuri

TOTAL FACULTATE:

 • Buget: 262 locuri
 • Taxă: 67 locuri
 • Candidați din Republica Moldova: 10 locuri
 • Români de pretutindeni: 1 loc

5. Metoda de selecție

5.1 Informații generale cu privire la metoda de selecție

La înscriere se depune un singur dosar și se plătește o singură taxă de admitere, indiferent de numarul de opțiuni.

Admiterea la Facultatea de Automatică și Calculatoare se face pe baza unui test de matematică și a mediei de la bacalaureat. Testul de matematică se bazează pe programa de matematică M_mate-info. Media de admitere se calculeaza conform formulei:

MA = 0,8*NTG + 0,2*MB
unde:

 • MA = Media de Admitere
 • NTG = Nota la testul grilă
 • MB = Media la examenul de Bacalaureat

Obs: Nota la testul grilă trebuie să fie mai mare sau egală cu 5.

5.2 Metoda de repartiție

Repartizarea pe opțiuni a candidaților declarați admisi se va face în functie de Media de Admitere, în ordine descrescatoare, la prima optiune exprimată în cererea de înscriere la care mai sunt locuri libere. Pentru medii de admitere egale, departajarea se va face astfel:

 1. Nota obținută la testul grilă
 2. Nota la proba de Matematică/Informatică/Fizică la Bacalaureat (NMIFB)
 3. Nota la Bacalaureat la disciplina limba română (proba scrisă)

5.3 Condiții speciale de admitere / Admitere olimpici

I. Este admis fără examen Castigatorul locului I la concursul “IT Marathon”, secțiunea “Programator junior” organizat de LSAC în colaborare cu Facultatea de Automatică și Calculatoare

II. Sunt admiși fără examen candidații care în timpul studiilor liceale au luat premiul 1, 2, 3 sau mențiune la unul din concursurile următoare aflate pe lista de finanțare a Ministerului Educației Naționale din România:

Concursuri naționale

 • Olimpiada Națională de Informatică
 • Olimpiada Națională de Tehnologia informației
 • Olimpiada Națională de Matematică
 • Olimpiada Națională de Fizică

Concursuri internaționale

 • Olimpiada Internațională de Matematică
 • Balcaniada de Matematică
 • Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori
 • Olimpiada Internațională de Matematică pentru eleve
 • Olimpiada de Matematică pentru Liceele Maghiare din Europa
 • Olimpiada Internațională de Fizică
 • Concursul Internațional Bilateral de Fizică
 • Concursul Internațional „Young Physicist Tournament”
 • Olimpiada Pluridisciplinară „Tuymaada”
 • Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori
 • Olimpiada Internațională de Informatică
 • Olimpiada de Informatică a Țărilor din Europa Centrală
 • Balcaniada de Informatică
 • Balcaniada de Informatică pentru Juniori
 • Turneul de Informatică

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vă adresați secretariatului facultății:
Tel.: +40-232-278680 / int. 1331
Tel/fax: +40-232-231343
E-mail: decanat@ac.tuiasi.ro


6. Acte necesare

Acte necesare pentru absolvenții de liceu care au susținut examenul de bacalaureat în anul 2017

Acte necesare pentru absolvenții de liceu care au susținut examenul de bacalaureat în anul 2016 sau anterior

Dosar plic – model de completare