LicențăMeniu rapid:

  1. Rezultatele admiterii
  2. Testul la matematică – rezultate și subiecte
  3. Informații generale
  4. Procedura de înscriere
  5. Comisia de înscriere/admitere (program, locație)
  6. Pregătire la matematică
  7. Calendar admitere
  8. Număr de locuri
  9. Metoda de selecție
  10. Actele necesare
  11. Taxa de înscriere

(Reproducerea listelor afișate, prin orice mijloace, este strict interzisă!)


Rezultatele admiterii

Rezultate admitere licență

Programul comisiei:

 • Miercuri – 24.07.2019: 9:00-15:00
 • Joi – 25.07.2019: 9:00-14:00.
 • Vineri – 26.07.2019: 9:00-15:00.
 • Sâmbătă- 27.07.2019: 9:00-12:00.
 • Duminică – 28.07.2019: închis.
 • Luni – 29.07.2019: 9:00-15:00.

Candidații care își confirmă locul trebuie să achite taxa de înmatriculare de 50 lei (la sediul facultății, exclusiv prin card bancar), să depună fișa de înmatriculare completată la comisia de admitere și să completeze dosarul cu actele în original (dacă este cazul).


Testul la matematică – rezultate și subiecte

Rezultatele la testul de matematică

Rezultatele contestațiilor depuse

Subiecte test grilă licență
Varianta A: subiectrăspunsuri corecte
Varianta B: subiectrăspunsuri corecte
Varianta C: subiectrăspunsuri corecte
Varianta D: subiectrăspunsuri corecte


Informații generale

Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează Admiterea 2019 la studii universitare de licență (4 ani) pe două domenii de studiu: Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor (Automatică și informatică aplicată).

Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează ședințe de pregătire la matematică pentru concursul de Admitere – sesiunea 2019.

Admiterea se desfasoară pe domenii de licență și formă de finanțare (buget sau taxă).

Studenții admiși în domeniul de studiu Calculatoare și tehnologia informației vor urma în primii trei ani cursurile din trunchiul comun specifice domeniului și vor opta la sfârșitul anului III de studiu pentru unul din programele de studii Calculatoare și Tehnologia informației.
Lista disciplinelor studiate la Calculatoare și tehnologia informației

Studenții admiși în domeniul de studiu Ingineria sistemelor vor urma cursurile specializării Automatică și informatică aplicată, cu posibilitatea de a alege în anii III si IV de studiu mai multe discipline de Automatică sau de Informatică aplicată.
Lista disciplinelor studiate la Automatică și informatică aplicată

Absolvenții studiilor universitare de licență ai Facultății de Automatică și Calculatoare primesc Diplomă de Licență și calificarea de Inginer în domeniul și programul de studii absolvite.

Toți candidatii declarați admisi și înmatriculați în anul I de studiu, care nu au domiciliul în municipiul Iași, vor avea asigurate locuri de cazare în caminele studențești din campusul Tudor Vladimirescu în anul universitar 2019-2020.


Procedura de înscriere

Pentru a te înscrie la programele de studii din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare trebuie să urmezi doar doi pași:

 1. Înscrie-te online la adresa https://www.admitere2019.tuiasi.ro/.
  Dacă din diverse motive nu poți să faci acest lucru, nu este nicio problemă, vei putea completa formularul online la facultate.
 2. Te așteptăm apoi la comisia de admitere a Facultatății de Automatică și Calculatoare pentru a prezenta dosarul tău de concurs (vezi actele necesare) și pentru a finaliza înscrierea!

Anul acesta, candidații la concursul de admitere la studii universitare de licență se pot înscrie cu un singur dosar și o singură taxă la mai multe facultăți din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași! Detalii aici.

Mediile maxime și minime obținute în precedentele cinci sesiuni de admitere se găsesc în documentul: Mediile maxime și minime de admitere din anii anteriori.

În perioada susținerii testului grilă la matematică (vezi calendarul concursului de admitere de mai jos) se poate asigura cazare, contra cost, în campusul Tudor Vladimirescu pentru toți candidații care solicită acest lucru, precum și pentru un însoțitor al acestora.


Comisia de înscriere/admitere

Puncte de înscriere:

 • Facultatea de Automatică și Calculatoare, sala C0-2
  15-19 iulie 2019, orele 9:00-15:00
  20 iulie 2019, orele 9:00-12:00
 • Copou – Corp A, sala Pașilor Pierduți
  16-18 iulie 2019, orele 9:00-14:00
  19 iulie 2019, orele 9:00-13:00

 


Pregătire la matematică

Facultatea de Automatică și Calculatoare va organiza, începând cu data de 23.02.2019, ședințe de pregătire la matematică. Aceste ședințe vor fi susținute în zilele de sâmbătă începând cu ora 10:00, în Amfiteatrul CH2 din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului (locația pe hartă).
Ședințele de pregătire sunt gratuite și nu necesită înscriere prealabilă.

Programul ședințelor de pregătire la matematică pentru perioada februarie – iulie 2019

În perioada următoare, ședințele de pregătire la matematică vor fi susținute în zilele de: 23 februarie, 2 martie, 9 martie, 16 martie, 23 martie, 30 martie, 6 aprilie, 13 aprilie, 20 aprilie, 11 mai, 18 mai, 25 mai, …

Culegerile de probleme de matematică sunt disponibile la sedițele de pregatire şi la secretariatul AC. Culegerea are peste 340 de pagini şi se poate achiziționa la prețul de 25 de lei.

Modele de subiecte

 

Model subiectRezolvare
Model test nr. 4Soluții test nr. 4
Model test nr. 3Soluții test nr. 3
Model test nr. 2Soluții test nr. 2
Model test nr. 1Soluții test nr. 1


Calendar admitere

Sesiunea iulie 2019

Înscrierea candidaților15 - 20 iulie 2019
Sustinere test grila la matematică (din programa bac m_mate_info)22 iulie 2019
Afisare rezultate test grila22 iulie 2019
Afisare rezultate preliminare admitere23 iulie 2019
Depunere acte in original - Etapa I23 - 25 iulie 2019
Afisare rezultate etapa I25 iulie 2019
Depunere acte in original - Etapa II26 - 29 iulie 2019
Afisare rezultate finale admitere29 iulie 2019


Număr de locuri

Domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației
Programe de studii: Calculatoare și Tehnologia informației

 • 172 locuri bugetate
 • 1 loc bugetat pentru candidați cu bacalaureat în mediul rural
 • 0 locuri bugetate pentru candidați de etnie romă
 • 10 locuri cu taxă
 • 7 locuri pentru români din Republica Moldova, din care:
  • 5 locuri cu bursă
  • 2 locuri fără bursă
Domeniu de studii: Ingineria sistemelor
Program de studii: Automatică și informatică aplicată

 • 136 locuri bugetate
 • 0 locuri bugetate pentru candidați cu bacalaureat în mediul rural
 • 1 loc bugetat pentru candidați de etnie romă
 • 9 locuri cu taxă
 • 4 locuri pentru români de pretutindeni, din care:
  • 3 locuri cu bursă
  • 1 locuri fără bursă

Metoda de selecție

a. Informații generale cu privire la metoda de selecție

La înscriere se depune un singur dosar și se plătește o singură taxă de admitere, indiferent de numarul de opțiuni.

Admiterea la Facultatea de Automatică și Calculatoare se face pe baza unui test de matematică și a mediei de la bacalaureat. Testul de matematică se bazează pe programa de matematică M_mate-info. Media de admitere se calculează conform formulei:

MA = 0,8*NTG + 0,2*MB
unde:

 • MA = Media de Admitere
 • NTG = Nota la testul grilă
 • MB = Media la examenul de Bacalaureat

Obs: Nota la testul grilă trebuie să fie mai mare sau egală cu 5.

Candidații din Republica Moldova și candidații romi vor susține testul la matematică.

b. Metoda de repartiție

Repartizarea pe opțiuni a candidaților declarați admisi se va face în functie de Media de Admitere, în ordine descrescatoare, la prima optiune exprimată în cererea de înscriere la care mai sunt locuri libere. Pentru medii de admitere egale, departajarea se va face astfel:

 1. Nota obținută la testul grilă
 2. Nota la proba de Matematică/Informatică/Fizică la Bacalaureat (NMIFB)
 3. Nota la Bacalaureat la disciplina limba română (proba scrisă)

c. Condiții speciale de admitere / Admitere olimpici

I. Sunt admiși fără examen candidaţii care au obţinut premiul I la Sectiunea „Junior Dev” din cadrul Concursului „IT Marathon” organizat în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare din Iași.

II. Sunt admiși fără examen candidații care în clasele IX – XII (în perioada 2016-2019) au luat premiul 1, 2, 3, mențiune sau medalie de aur, argint sau bronz la etapa națională/internațională a Olimpiadelor agreate de Ministerul Educației Naționale:

 • naționale: Informatică, Tehnologia informaței, Matematică, Fizică;
 • internaționale din domeniile: Informatică, Matematică, Fizică.

III. Sunt admiși fără examen candidații care în clasele IX – XII (în perioada 2016-2019) au luat premiul I la etapa județeană a Olimpiadelor naționale agreate de Ministerul Educației Naționale (Informatică, Tehnologia informației, Matematică, Fizică).

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vă adresați secretariatului facultății:
Tel.: +40-232-278680 / int. 1331
Tel/fax: +40-232-231343
E-mail: decanat@ac.tuiasi.ro


Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere

Acte necesare pentru absolvenții de liceu care au susținut examenul de bacalaureat în anul 2019 

Acte necesare pentru absolvenții de liceu care au susținut examenul de bacalaureat în anul 2018 sau anterior

Dosar plic – model de completare


Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 200 lei.

Taxa poate fi plătită:

 • la facultate (doar cu cardul)
 • prin transfer bancar, în contul Universității deschis la Trezoreria Iași, caz în care trebuie specificate următoarele informații:
BENEFICIAR: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606
OBIECTUL PLATII: taxa de înscriere la concursul de admitere AC Iași

Transferul bancar se poate face la orice bancă comercială sau la Poșta Română. Taxa achitată astfel va intra in contul universității, cel mai devreme, a doua zi lucrătoare!