Masterat


Meniu rapid

  1. Informații generale
  2. Calendar admitere
  3. Număr locuri
  4. Metoda de selecție
  5. Acte necesare

1. Informații generale

Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează Admiterea 2017 la studii universitare de master (2 ani) pentru absolvenții cu diplomă ai ciclului de studii universitare de licență (3 sau 4 ani) sau ai studiilor universitare de lungă durată (4 sau 5 ani), pe două domenii de studii: Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor.

Admiterea se face pe programe de studii și pe forme de finanțare (buget sau taxă). Candidații vor achita o singura taxă, indiferent de numărul de opțiuni exprimate în fișa de înscriere.

Absolvenții studiilor universitare și postuniversitare de master ai Facultății de Automatică și Calculatoare primesc Diploma de Master și calificarea de Inginer Master în domeniul și programul de studii absolvite.

Toți candidații declarați admiși și înmatriculați în anul I de studiu, care nu au domiciliul în municipiul Iași, vor avea asigurate locuri de cazare subvenționate în caminele studențești din campusul Tudor Vladimirescu în anul universitar 2017-2018.


2. Calendar admitere

Sesiunea iulie 2017

Înscrierea candidaților10 - 15 iulie 2017
Proba eliminatorie de lb. engleza (pentru programele de master in lb. engleza)17 iulie 2017
Interviu (pentru toate programele de master17 iulie 2017
Afisarea rezultatelor preliminare18 iulie 2017
Depunere acte in original - etapa I18, 20, 21 iulie 2017
Afisare rezultate finale - etapa I21 iulie 2017
Depunere acte in original - etapa II24 - 28 iulie 2017
Afișare rezultate finale31 iulie 2017


3. Număr locuri – sesiunea iulie 2017

Buget
Taxă
Candidați din Republica Moldova
Calculatoare și tehnologia informației
Sisteme distribuite și tehnologii Web
28
10
1
Distributed Systems and Web Technologies
27
10
0
Calculatoare încorporate
30
10
2
Ingineria sistemelor
Sisteme de control încorporate
35
10
0
Sisteme și control automat
12
10
1
Systems and Control
12
10
0
Total facultate
144
60
4


4. Metoda de selecție

Concurs de dosare: MA = 0,4 * NI + 0,6 * MLD

unde:

  • MA = Media de admitere
  • NI = Nota obtinuta la interviu
  • MLD = Media de la examenul de licenta (3 sau 4 ani) sau media examenului de diploma (4 sau 5 ani)

La programele de master se poate înscrie orice absolvent al unui program de studii de licenta sau de lunga durata, fara restrictii.

Criteriul de departajare in caz de medii egale de admitere:

Pentru medii egale de admitere, departajarea se face în funcție de nota obținută de candidat la susținerea proiectului de diplomă (licență)

Pentru specializările în limba engleză se va susține o probă de competență lingvistică apreciată cu calificativul admis / respins.


5. Acte necesare

Aceste informații vor fi disponibile în curând.