Anunţ referitor la selecţia studenţilor ce vor beneficia de un loc ȋn Programul Naţional “Tabere studenţeşti” 2018, respectiv excursie din fonduri Mall


Comisia de selecţie a studenţilor ce vor beneficia de un loc ȋn Programul Naţional de Tabere se va ȋntruni marti 5 iunie 2018, ora 9:00, ȋn sala A1-6 pentru a analiza lista ȋntocmită de secretariatul facultăţii si cererile de tabără depuse de studenţi, ȋn vederea ȋntocmirii unui process verbal de selecţie cu studenţii ce pot beneficia de loc ȋn Programul Naţional “Tabere studenţeşti” 2018, respectiv excursie din fonduri Mall. Rezultatul selecţiei va fi afişat de catre secretariatul facultăţii pe data de 11 iunie 2018, ora 13:00.

Contestaţile se pot depune la secretariat sau prin email, la adresa student.ac@tuiasi.ro , ȋn termen de 48 ore de la afişarea listelor.

 

Componenţa Comisiei de selecţie:

Conf.dr.ing. Gabriela Varvara – presedinte

Asist. drd. ing. Corina Cȋmpanu

Student  Cristian Ciornei

 

 

Componenţa Comisiei de contestaţii:

Conf. dr. ing. MihaiPostolache – presedinte

Asist. drd. ing. Anca Maxim

Student Cristina Raileanu