Anunț studenți din anii I şi II master


ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DIN ANII I şi II MASTER, 2018/2019

Studenţii din anii I şi II master, an universitar 2018/2019, care au promovat examenul de finalizare de studii în sesiunea iulie 2017 sau anterior, se vor prezenta la secretariat cu următoarele acte: diploma de inginer şi suplimentul la diplomă (ambele în original şi copie xerox) până la data de 28 septembrie 2018.