Alexandru Archip


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași Facultatea de Automatică și Calculatoare Comisia de Admitere ANUNȚ În cazul în care veți fi declarați admiși, la validarea locului ocupat prin concurs, la dosarul dumneavoastră trebuie depuse obligatoriu și următoarele documente care atestă etnia Română: Declarația privind apartenența la identitatea culturală Română (vizată […]

În atenția candidaților din Republica Moldova înscriși la concursul de ...