Alexandru Archip


Titlul tezei: Metode genetice de optimizare multiobiectiv Conducător de doctorat: Prof.dr.ing. Vasile-Ion Manta Comisia de îndrumare: Conf.dr.ing. Lavinia Ferariu – co-promotor Prof.dr.ing. Florina Ungureanu Conf.dr.ing. Simona Caraiman Data sustinerii: 18 iulie 2017, ora 11.00, sala AC2-1 Data postării anuțului: 10.07.2017   Conducător de doctorat, Prof.dr.ing. Vasile-Ion Manta Director Școală Doctorală, Prof.dr.ing. […]

Anunț privind presusținerea tezei de doctorat elaborate de drd. ...

Proiectul de practică propus de Levi9 are ca scop construirea unei aplicații web, pregătite pentru producție. Aplicația va fi construită folosind ASP.NET Core MVC în C#. În prima parte, se vor prezenta tehnologiile folosite (ASP.NET Core MVC, Entity Framework, git), design pattern-urile folosite în aplicație și un exemplu (template) ce […]

Practică Levi9 – Construirea unei aplicații web