Burse oferite de Continental pentru studii doctorale


Studenții doctoranzi pot primi și burse private de la companii.

Studenții doctoranzi cu bursă pot primi și burse private de 2300 lei/luna pe durata celor 3 ani de studii doctorale offerite de Continental pentru următoarele teme de cercetare doctorală:

  1. Segmentare semantică și reconstrucție 3D pentru sisteme mobile inteligente
            Promotor: prof. dr. ing. Vasile-Ion Manta
            Co-promotor: conf. dr. ing. Simona Caraiman
  2. Optimizarea traiectoriilor vehiculelor cu structuri interconectate
            Promotor: prof. dr. ing. Octavian Cezar Păstrăvanu
            Co-promotor: conf. dr. ing. Lavinia Ferariu

Candidații admiși pe temele propuse de Continental vor incheia un Contract de bursă de studii.

Bursa MEN și bursa privată se cumulează rezultând valoarea bursei de 3850 lei/lună pentru anii I și II, respectiv 4100 lei/lună pentru anul III.

Doctorat