Știri
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași Facultatea de Automatică și Calculatoare Comisia de Admitere ANUNȚ În cazul în care veți fi declarați admiși, la validarea locului ocupat prin concurs, la dosarul dumneavoastră trebuie depuse obligatoriu și următoarele documente care atestă etnia Română: Declarația privind apartenența la identitatea culturală Română (vizată […]

În atenția candidaților din Republica Moldova înscriși la concursul de ...  Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 18 posturi vacante în cadrul proiectului cod SMIS POCU/320/6/21/122333 – Oferte educaționale noi și flexibile în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic conforme cu cerințele pieței muncii în schimbare, necesare implementării activităților proiectului, pentru perioada 1 august […]

Anunț concurs selecție echipa de implementare și personal auxiliar proiect ...


Marti 25 iunie 2019, ora 17:00, în sala A1-9 (aripa AIA, etaj 1) se vor repartiza locurile in tabara nationala pentru studentii din lista finală de ierarhizare. Solicitantii vor avea asupra lor: C.I. (original si copie), precum si carnetul de student vizat la zi (original si copie). Facultatea noastra dispune […]

Repartizare locuri tabere Programul national 2019
În ziua de 20 iunie 2019, la ora 09,00 în Sala de Conferinţe „Dragomir Hurmuzescu” a Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Controlul predictiv distribuit al sistemelor dinamice cuplate/ Distributed model predictive control for dynamically coupled systems” elaborată de MAXIM […]

Susținerea publică a tezei de doctorat a Ancăi Maxim