CAZARE STUDENŢI – 2018-2019


Cazarea studenţilor ce nu beneficiază de precazare se desfășoară astfel:

27.09.2018  

            09:00 – 10:00  Cazuri medicale severe

            10:00 – 10:30   Doctoranzi (indiferent de anul de studii)

            10:30 – 10:45   Studenţi căsătoriţi

            10:45 – 11:15   Pauză

            11:15 – 13:00   Studenţi admiși în anul I de studii de masterat

            13:00 – 15:00   Studenţi integraliști, care promovează în anii II, III, IV licenţă sau în anul II master*

28.09.2018

            09:00 – 15:00   Studenţi admiși în anul I de studii de licenţă

29.09.2018

            09:00 – 13:00   Studenţi integralisti, care promoveaza in anii II, III, IV licenta sau in anul II master*

30.09.2018

            09:00 – 12:00   Studenti integralisti, care promoveaza in anii II, III, IV licenta sau in anul II master*

            12:00 – 14:00   Redistribuirea locurilor rămase eventual neocupate către studenţii care promovează în anul universitar 2017 – 2018, dar care au acumulat restanţe – toţi studenţii ce solicită cazare vor primi un loc în complexul TV.

Notă explicativă *: listele cu programările studenţilor pe zile vor fi afișate pe pagina facultăţii în perioada 23.09.2018 – 26.09.2018 !

Cererile de cazare însoţite de documentele care să justifice cazarea pe caz medical sever, cu soţ/soţie, cu suplimentarea punctajului pentru activităţi extracurriculare (cu excepţia anilor I licenţă și master), vor fi trimise online, pe adresa student.ac@tuiasi.ro, sub forma unei arhive ZIP cu numele: Nume_Prenume student.

Subiectul mesajului trimis la adresa de email de mai sus va fi: “Cazare student Nume Prenume”.

Formulare pentru cereri de cazare:

                

Termenul limita de primire a cererilor este 22 septembrie 2018.

Observaţie – studenţii admiși în anul I licenţă NU vor  trimite cerere de cazare online. Ei se vor prezenta la Comisia de cazare conform programarii.

Toti studenţii ce solicită cazare se vor prezenta la Comisia de cazare cu următoarele documente: 

– carte de identitate și certificat de naștere în original sau copii legalizate (3 copii carte identitate și 2 copii certificat de naștere)
– 2 poze tip carte de identitate

– folie plastic
– dosar plic

– documentele justificative in original care sa ateste cazarea in regim medical/casatorit/gratuit conform procedurii de cazare a Universitatii Tehnice Gh. Asachi Iași.

 

  În cazul în care, din motive obiective, un student cu drept de cazare nu poate fi prezent în ziua corespuzătoare anului de studiu în care este înmatriculat, acesta poate delaga, prin intermediul unei procuri notariale, o persoană care să îl reprezinte în fața Comisiei de Cazare. În textul procurii va fi menționat în clar faptul că mandatarul își asumă deciziile luate de delegat în numele său, iar delegatul va avea asupra lui actele mandatarului necesare obținerii unui loc în cămin.