Centre de cercetare


Domenul fundamental: Ingineria Calculatoarelor şi Ingineria Sistemelor


1. Ingineria Sistemelor şi Tehnologia Informaţiei

Continuă activitatea Centrului de excelență „Teoria și ingineria sistemelor” existent conform certificatului nr. 2CE/ 13.05.2005

Direcții de cercetare

 • Teoria sistemelor, sisteme automate, sisteme de fabricaţie, sisteme om-maşină;
 • Ingineria calculatoarelor, informatică aplicată;
 • Sisteme încorporate. Robotică.

Coordonator centru: Prof.dr.ing. Octavian Păstrăvanu

Coordonator executiv: Prof.dr.ing. Florina Ungureanu

Coordonator ştiinţific: Prof.dr.ing. Mihail Voicu


2. Echipamente şi programe inteligente

Existent conform certificat CNCSIS tip C nr. 91/2.06.2005

Direcții de cercetare

 • Ingineria Calculatoarelor. Informatică aplicată;
 • Arhitecturi de calcul distribuite si masiv paralele. Reţele;
 • Sisteme încorporate. Robotică.

Coordonator centru: Prof.dr.ing. Florin Leon

Coordonator executiv: Conf.dr.ing. Florin Pantelimonescu

Coordonator stiintific: Conf.dr.ing. Petru Cașcaval


3. Automatică şi Informatică Tehnică

Existent conform certificat CNCSIS tip C nr. 81/2.06.2005

Direcții de cercetare

 • Teoria sistemelor, sisteme automate, sisteme de fabricaţie, sisteme om-maşină;
 • Sisteme de conducere distribuite în reţele;
 • Sisteme încorporate. Robotică.

Coordonator centru: Prof.dr.ing. Alexandru Onea

Coordonator executiv: Conf.dr.ing. Letiția Mirea

Coordonator ştiinţific: Conf.dr.ing. Lavinia Ferariu


4. Tehnologii Cloud, aplicații Big Data și Internet of Things

Open Infrastructure Research Center – https://oirc.tuiasi.ro

Direcții de cercetare

 • infrastructuri Cloud pentru susținerea implementării de aplicații și servicii TIC prin eficientizarea alocării puterii de calcul, a spațiului de stocare și a mecanismelor de acces la informații;
 • platforme distribuite pentru Big Data și Data Mining, cu un grad ridicat de modularizare, ce expun servicii Cloud de regăsire a informațiilor pe web, de procesare și vizualizare a datelor;
 • proiectare și dezvoltare de prototipuri de echipamente digitale conform paradigmei Internet-of-Things (IoT), servicii de integrare a acestor echipamente în cadrul infrastructurilor Cloud; servicii Cloud de descoperire și invocare dinamică a echipamentelor IoT.

Coordonator centru: Ș.l.dr.ing. Cristian-Mihai Amarandei

Coordonator executiv: Ș.l.dr.ing. Alexandru Archip

Coordonator ştiinţific: Conf.dr.ing. Elena Șerban