Centre de cercetare


Domenul fundamental: Ingineria Calculatoarelor şi Ingineria Sistemelor


1. Ingineria Sistemelor şi Tehnologia Informaţiei

Continuă activitatea Centrului de excelență „Teoria și ingineria sistemelor” existent conform certificatului nr. 2CE/ 13.05.2005

Direcții de cercetare

  • Teoria sistemelor, sisteme automate, sisteme de fabricaţie, sisteme om-maşină;
  • Ingineria calculatoarelor, informatică aplicată;
  • Sisteme încorporate. Robotică.

Coordonator centru: Prof.dr.ing. Octavian Păstrăvanu

Coordonator executiv: Prof.dr.ing. Florina Ungureanu

Coordonator ştiinţific: Prof.dr.ing. Mihail Voicu


2. Echipamente şi programe inteligente

Existent conform certificat CNCSIS tip C nr. 91/2.06.2005

Direcții de cercetare

  • Ingineria Calculatoarelor. Informatică aplicată;
  • Arhitecturi de calcul distribuite si masiv paralele. Reţele;
  • Sisteme încorporate. Robotică.

Coordonator centru: s.l. dr. ing. Radu Silion

Coordonator executiv: Conf.dr.ing. Pantelimonescu Florin

Coordonator stiintific Conf.dr.ing. Serban Elena


3. Automatică şi Informatică Tehnică

Existent conform certificat CNCSIS tip C nr. 81/2.06.2005

Direcții de cercetare

  • Teoria sistemelor, sisteme automate, sisteme de fabricaţie, sisteme om-maşină;
  • Sisteme de conducere distribuite în reţele;
  • Sisteme încorporate. Robotică.

Coordonator centru: Prof.dr.ing. Alexandru Onea

Coordonator executiv: Conf.dr.ing. Letiția Mirea

Coordonator ştiinţific: Conf.dr.ing. Lavinia Ferariu