Proiecte


 • Diagonal stability and flow invariance in system engineering. Techniques specialized for classes of dynamics, encompassed by a unified framework, UEFSICDI, PN-II-ID-PCE-2011-3-1038, 2011-2014, director: prof. dr. ing. Octavian Pastravanu
 • Models from medicine and biology: mathematical and numerical insights, UEFISCDI, PN-II-ID-PCE-2011-3-0563, 2011-2014, director: prof. dr. Narcisa Dumitriu (Apreutesei)
 • Reţea naţională de centre pentru dezvoltarea programelor de studii cu rute flexibile şi a unor instrumente didactice la specializarea de licenţă şi masterat, din domeniul Ingineria Sistemelor, POSDRU/86/1.2/S/63806, 2010-2013, manager partener P4: prof. dr. ing. Mihail Voicu
 • Strategii automate de planificare si control a robotilor mobili bazate pe specifficatii LTL, PN II RU_PD 47/2010, 2010-2012, director: Şef lucrări dr. ing. Marius Kloetzer
 • Analiza si dezvoltarea unor algoritmi predictivi in domeniul discret delta, PN II RU_PD 49/2010, 2010-2012, director: Asist. dr. ing. Cristina Budaciu
 • Biblioteca de modele comportamentale pentru agenti inteligenti cu utilizare in inginerie si management, PNII, IDEI, cod 316/2008, 2009-2010, director: Şef lucrări dr. ing. Florin Leon
 • Ecuatii neliniare de evolutie – Aspecte teoretice si aplicatii la stiintele vietii si ale mediului, CNCSIS-UEFISCSU, ID_342/2008, 2009-2011, director: prof. dr. Narcisa Dumitriu
 • Commande prédictive coopérative des systèmes complexes. Modélisation et gestion d’énergie pour le bâtiment intelligent. Grant no. 306/27.04.2009; No dossier Egide 19558PF/2009; 2009-2011, director: prof. dr. ing. Corneliu Lazar
 • Tehnologii informatice de timp real pentru sistemele incorporate care asigura controlul lantului de transmisie a puterii la autovehicule – SICONA – PNII PART. 12-100/08; 2008-2011; director: prof. dr. ing. Corneliu Lazar
 • Sistem telematic pentru managementul on-line al zonelor intravilane degradate, Colab. CEEX 234/2006 , 2010, director: conf. dr. ing. Mihai Zaharia
 • Reţele de distribuţie de curent continuu pentru aplicaţii industriale, Colab. CEEX GR 194/2006, 2009, director: prof. dr. ing. Corneliu Botan
 • Proiectarea si implementarea unor structuri de reglare pentru parametrii tehnologici debit, presiune gaz metan si nivel tambur de la cazanele de 420t/h cu combustibili hidrocarburi, 1475P/05, 2009, director: prof. dr. ing. Corneliu Lazar
 • Platforme robot-vedere artificiala autonome, inteligente de calificare, sortare / prelucrare / ambalare si inspectie de calitate a produselor cu arhitectura de control holonic, orientate pe servicii, bazata pe trasaturi – SOFHICOR – PNII; 2007-2010; director: prof. dr. ing. Doru Panescu
 • Solutie integrata e-health de monitorizare a parametrilor vitali la pacientii cu afectiuni cronice – SIMPA, PN II Part.11-070/2007, 2007-2010, director: prof. dr. ing. Florina Ungureanu.
 • Modele clasice şi cuantice pentru câmpurile gauge, PN II IDEI 2/2007, 2007-2009, director: prof. dr. ing. Gheorghe Zet
 • Tehnici avansate bazate pe vederea artificială pentru conducerea roboţilor – IMAROCO, CNCSIS GR 33 Tema 13/2007; 2007-2009; director: prof. dr. ing. Corneliu Lazar
 • Algoritmi de procesare a imaginii pentru aplicaţii de urmărire a obiectelor în mişcare, CNCSIS, PN II TD 554/2007, 2007-2009, director: asist. ing. Adrian Burlacu
 • Analiza şi proiectarea unui sistem pentru recunoaştere vocală independentă de vorbitor utilizând reţele neuronale – CNCSIS, PN II TD 335/2007; 2007-2009; director: dr. ing. Mircea Hulea
 • Simulator multisenzorial pentru navigarea în universuri virtuale, bazat pe tehnologiile realităţii virtuale, Colab. CEEX 245/2006, 2007-2008, director: conf. dr. ing. Mihai Horia Zaharia
 • Sistem pentru terapia personalizată a tulburărilor de expresie lingvistică, CEEX 14720-UTI//6111 /2006, 2007-2008, director: prof. dr. ing. Alexandru Valachi
 • Interacţiunea gestuală cu sistemele informatice şi robotice, Colab. CEEX 5151/2006, 2007-2008, director: prof. dr. ing. Alexandru Valachi
  Studii experimentale privind eficienţa echipamentelor de monitorizare în influenţa mediului înconjurător asupra activităţii, 1190P/2005, 2007, director: prof. dr. ing. Iosif Olah
 • Retele de distributie de curent continuu pentru aplicatii industriale DCnet, CNCSIS A-CONSORTIA; 2006-2008; director: prof. dr. ing. Corneliu Botan
 • Platforma GIS integrata pentru analiza, proiectarea, stimularea si optimizarea functionarii retelelor de alimentare cu apa si de canalizare – WIMS – CEEX; 2006-2008; director: prof. dr. ing. Dan Galea
 • Systems Dynamics and Flow Invariant Sets: Novel Approaches, Theoretical and Software Instruments – SD&FIS – CNCSIS; 2006-2008; director: conf. dr. ing. Mihaela Matcovschi
 • Grid academic pentru aplicatii complexe, Colab. CEEX 74/06, 2006-2008, director: prof. dr. ing. Mitica Craus
 • Metode avansate de control pentru eficientizarea producerii si utilizarii energiei, CEEX 603/05, 2005-2008, director: prof. dr. ing. Corneliu Botan
 • Teste de memorie ram pentru defecte statice de tip cuplaj si defecte dinamice, GR 217/200, 2006-2007, director: conf. dr. ing. Petru Cascaval
 • Realizarea unui portal informatic executiv pentru conducerea activitatilor de fabricatie in concept ERP, CNCSIS, A1/ GR 164/ 2006, 2006-2007, director: conf. dr. ing. Stefan Dumbrava
 • Cresterea performantelor centralelor electrice de termoficare utilizand tehnici de inteligenta computationala, CNCSIS, A1/ GR 164/ 2006, 2006-2007, director: conf. dr. ing. Lucian Mastacan
 • Dezvoltarea si implementarea unor metode moderne pentru controlul miscarii, CNCSIS, A1/ GR 164/ 2006, 2006-2007, director: conf. dr. ing. Alexandru Onea
 • Sistem telematic pentru managementul on-line al zonelor intravilane degradate, Colab. CEEX 234/06, 2006-2007, director: conf. dr. ing. Mihai Zaharia
 • Sistem informatic distribuit pentru corelarea ofertei educationale cu oferta locurilor de munca, utilizand proceduri specifice de data-mining pentru extragere de informatii, CNCSIS, 63 GR /2006, 2006-2007, director: prof. dr. ing. Claudia BOTEZ
 • Modele de calcul cuantic. Implementari ale unor algoritmi cuantici in QCL, CNCSIS, 63 GR /2006, 2006-2007, director: prof. dr. ing. Vasile Manta
 • Metode moderne de control aplicate sistemelor de actionare electrica, CNCSIS, A1/ GR 164/ 2006, 2006, director: prof. dr. ing. Corneliu Botan
 • Sistem de informare distribuit pe o arhitectura grid, dotat cu agenti inteligenti pentru constructia si actualiazarea automata a fondului documentar si cu instrumente de extragere de cunostinte, CNCSIS, A1/ GR 164/ 2006, 2006, director: prof. dr. ing. Mitica Craus
 • Proiectarea si implementarea structurii de reglare pentru parametrii tehnologici debit, presiune, gaz metan si nivel tambur de la cazanele de 420t/h cu combustibil hidrocarburi, 1475P/05  2006, director: prof. dr. ing. Corneliu Lazar
 • Diagnoza anomaliilor proceselor utilizand sisteme neuro-fuzzy, CNCSIS, A1/ GR 164/ 06, 2006, director: conf. dr. ing. Letitia Mirea
 • Studii experimentale privind eficienta echipamentelor de monitorizare in influenta mediului inconjurator asupra activitatii si dezvoltarii coloniilor de albine, CNCSIS, 1190P/05, 2006, director: prof. dr. ing. Iosif Olah
 • Realizarea unui sistem informational pentru planificarea si controlul sistemelor multi-robot, CNCSIS, A1/ GR 164/ 2006, 2006, director: prof. dr. ing. Doru Panescu
 • Server web dotat cu celule de procesare active pentru monitorizarea continua a calitatii aerului ambient si comunicatia cu retele europene similare, CALIST 5225/04, 2006, director: conf. dr. ing. Florin Pantelimonescu
 • Solutii hardware si software pentru implementarea unui sistem de monitorizare a calitatii apei potabile, CNCSIS, A1/ GR 164/ 2006, 2006, director: Florina Ungureanu
 • Prototip de sistem pentru gestiunea dinamica a resurselor distribuite in mobile computing folosind agenti inteligenti, CNCSIS, A1/ GR 164/ 2006, 2006, director: Mihai Zaharia