Contact


Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Str. Prof. dr. doc. Dimitrie Mangeron, nr. 27, IAŞI, cod 700050, ROMÂNIA

DECANAT:

Tel.: +40-232-278680 / int. 1331
Tel.: +40-232-701331
Tel/fax: +40-232-231343

Fax Departamentul de Calculatoare: +40-232-232430
Fax Departamentul de Automatica şi Informatică Aplicată: +40-232-230751

E-mail: decanat@ac.tuiasi.ro

Pentru eventualele probleme întâmpinate în utilizarea site-ului, vă rugăm să vă adresați echipei de dezvoltare prin e-mail: webmasterac@tuiasi.ro