Educație


Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași pregătește ingineri în domeniul IT&C prin programele de studii de licență (Automatică și informatică aplicată, Calculatoare și tehnologia informației), masterat și doctorat din cadrul domeniului de ierahizare Ingineria Sistemelor, Calculatoare și Tehnologia Informației, clasificat în categoria A a celor mai performante programe.

Oferta educațională:

Ciclu de studiiDomeniuProgram
Studii universitare de licență
(4 ani)
Calculatoare și Tehnologia InformațieiCalculatoare
Tehnologia Informației
Ingineria SistemelorAutomatică și Informatică Aplicată
Studii universitare de masterat
(2 ani)
Calculatoare și Tehnologia InformațieiCalculatoare Încorporate
Sisteme Distribuite și Tehnologii Web
Distributed Systems and Web Technologies (cu predare în limba engleză)
Ingineria SistemelorSisteme de Control Încorporate
Sisteme și Control Automat
Systems and Control (cu predare în limba engleză)
Studii universitare de doctorat
(3 ani)
Calculatoare și Tehnologia Informației
Ingineria Sistemelor