Doctorat


Perfecționarea prin doctorat reprezintă al treilea ciclu de pregătire universitară avansată. Programul de doctorat, colocviul de admitere la doctorat, programul de pregătire, susținerea publică a tezei de doctorat și obținerea diplomei de Doctor se desfășoară în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și a H.G.nr. 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat.

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași are aprobare pentru organizarea doctoratului în domeniile fundamentale:

 • științe inginerești;
 • științe exacte.

FORMELE DE PREGĂTIRE prin doctorat sunt:

 • cu frecvență buget – pentru o perioadă de 3 ani;
 • cu frecvență cu taxă – pentru o perioadă de 3 ani.

Doctoratul are două componente:

 • Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul I);
 • Programul de cercetare științifică (anul II si III).

Școala Doctorală a Facultății de Automatică și Calculatoare organizează anual admitere pentru studiile universitare de doctorat, cu durata de 3 ani pe două domenii de studii:

 • Calculatoare și Tehnologia Informatiei
 • Ingineria Sistemelor.

Studiile universitare de doctorat se adresează absolvenților cu diplomă de studii universitare de masterat (1,5 sau 2 ani) și de studii universitare de licență de lungă durată (4 sau 5 ani).

În urma parcurgerii programului de pregătire și a tuturor etapelor de finalizare și evaluare a tezei de doctorat, doctorandul obține diploma și titlul de Doctor în domeniul de studii universitare de doctorat pe care l-a parcurs.

Toți candidații declarați admiși și înmatriculați în anul I de studiu, care nu au domiciliul în Iași, vor avea asigurate locuri de cazare subvenționate în căminele studențești din campusul Tudor Vladimirescu.

Mai multe informații privin procedurile, legislația și noutățile în legătură cu programele de studii universitare de doctorat pot fi urmărite aici.

Domeniu de doctorat: Calculatoare si tehnologia informatiei

Conducători:

 • Prof.dr.ing. Vasile-Ion Manta (vmanta@tuiasi.ro)
 • Prof.dr.inf. Mitică Craus (craus@tuiasi.ro)
 • Prof.dr.ing. Florin Leon (fleon@tuiasi.ro)

Domeniu de doctorat: Ingineria sistemelor

Conducători:

 • Prof.dr.ing. Octavian Pastravanu (opastrav@ac.tuiasi.ro)
 • Prof.dr.ing. Corneliu Lazăr (clazar@ac.tuiasi.ro)
 • Prof.dr.ing. Alexandru Onea (aonea@ac.tuiasi.ro)
 • Prof.dr.ing. Mihaela-Hanako Matcovschi (mhanako@ac.tuiasi.ro)