Precazare, cazare temporara si cazare pentru anul universitar 2019-2020


Cazare temporară pe perioada 16-24 septembrie

Studenţii ce au beneficiat de cazare pe vară pot beneficia de cazare temporară în perioada 16-24 septembrie, în căminul T19 (etajele 4 și 5), la tarif de vară.

Studenţii care doresc cazare temporară se vor prezenta la facultate pe data de 13.09.2019, în sala A1-9, între orele 15:10-16:30 pentru a completa o cerere de cazare temporară.

Precazare studenţi 2019-2020

Studenţii ce au solicitat precazare și îndeplinesc condiţiile (integraliști din sesiunea iunie 2019; excepţie fac studenţii de anul III ce au efectuat practica pe toată durată verii și nu au avut în iunie situaţia încheiată la practică) se vor precaza astfel:

13.09.2019

            14:00 – 15:00 – completare cerere de cazare la facultate, sala A1-9, pentru studenţii cazaţi pe timp de vară în campusul TV.

25.09.2019

            09:00 – 10:45 – completare cerere de cazare la facultate, sala AC0-1, pentru studenţii ce nu au fost cazaţi în campusul TV pe timp de vară.

Ocuparea efectivă a locului pentru tot anul universitar 2019-2020 se va face astfel:

16.09.2019 – completare documente de cazare la cămin și ocuparea efectivă a locului pentru studenţii cazaţi pe timp de vară. Excepţie fac solicitanţii de locuri în căminul T2, ce vor beneficia, la cerere, de cazare temporară în căminul T19 pe perioada 16-24 septembrie.

25.09.2019 completare documente de cazare la cămin și ocuparea efectivă a locului pentru studenţii ce nu au fost cazaţi în campusul TV pe timp de vară, precum și pentru studenţii ce au solicitat loc în căminul T2.

 

Cazare studenţi 2019-2020

Cazarea studenţilor, ce nu beneficiază de precazare, se desfășoară astfel:

25.09.2019 (amfiteatrele AC0-1 și AC0-2) 

            09:00 – 10:00  Cazuri medicale severe

            10:00 – 10:30   Doctoranzi (indiferent de anul de studii)

            10:30 – 10:45   Studenţi căsătoriţi

            10:45 – 11:00   Pauză

            11:00 – 13:00   Studenţi admiși în anul I de studii de masterat

            13:00 – 15:00   Studenţi integraliști, care promovează în anii II, III, IV licenţă sau în anul II master*

26.09.2019 (amfiteatrele AC 0-1 și AC 0-2)

            09:00 – 15:00   Studenţi admiși în anul I de studii de licenţă

27.09.2019 (amfiteatrele AC 0-1 și AC 0-2)

            09:00 – 13:00   Studenţi integralisti, care promoveaza in anii II, III, IV licenta sau in anul II master*

28.09.2019 (amfiteatrele AC 0-1 și AC 0-2)

            09:00 – 12:00   Studenti integralisti, care promoveaza in anii II, III, IV licenta sau in anul II master*

            12:00 – 14:00   Redistribuirea locurilor rămase eventual neocupate către studenţii care promovează în anul universitar 2019 – 2020, dar care au acumulat restanţe – toţi studenţii ce solicită cazare vor primi un loc în complexul TV.

 

Notă explicativă *: listele cu programarile studenţilor pe zile vor fi afișate în data de 24.09.2019, ora 20:00!

 

Cererile de cazare însoţite de documentele care să justifice cazarea pe caz medical sever, cu soţ/soţie, cu suplimentarea punctajului pentru activităţi extracurriculare (fără anii I licenţă și master), vor fi trimise online, pe adresa student.ac@tuiasi.ro, sub forma unei arhive ZIP cu numele: Nume_Prenume student.

Subiectul mesajului trimis la adresa de email de mai sus va fi: “Cazare student Nume Prenume”.

Termenul limita de primire a cererilor este 21 septembrie.

Observaţie – studenţii admiși în anul I licenţă NU vor  trimite cerere de cazare online. Ei se vor prezenta la Comisia de cazare pe data de 26 septembrie, conform orarului de mai sus, cu documente medicale sau pentru soţ/soţie (dacă este cazul) și cu 2 fotografii tip carte de identitate.