Istoric și misiune


Primele cursuri de Automatică (1959) şi de Calculatoare (1963) au fost introduse în cadrul programului de învăţământ al Facultăţii de Electrotehnică. În 1977, ca rezultat al dezvoltării acestor ramuri noi ale ştiinţei şi al acumulării experienţei în aceste domenii de către personalul didactic, s-a organizat un program academic distinct în domeniul automaticii şi calculatoarelor. In 1990, grupul de profesori specializaţi în domeniile Automatica şi Calculatoare din cadrul Facultăţii de Electrotehnică, au înfiinţat Facultatea de Automatica şi Calculatoare. La conducerea facultăţii s-au aflat, în calitate de decani, profesorii Corneliu Huţanu, Mihail Voicu, Dan Gâlea, Vasile Ion Manta și Corneliu Lazăr.

Din septembrie 1998, Facultatea de Automatica si Calculatoare îşi are sediul într-o clădire nouă şi dispune de o infrastructură modernă, la nivelul standardelor europene:

  • 2 amfiteatre şi 7 săli de curs şi seminar dotate cu echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare;
  • 30 de laboratoare a căror bază materială asigură desfăşurarea la un nivel competitiv a activităţii didactice şi de cercetare;
  • o bibliotecă cu sală de lectură ce oferă acces la cărţi şi reviste de specialitate precum şi la principalele baze de date ştiinţifice.

Misiunea Facultății de Automatică și Calculatoare constă în promovarea învățământului și cercetării în domeniile Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor prin formare inițială, educație continuă și integrare în circuitul de valori universitare. Domeniile de activitate ale facultății includ formarea și instruirea de specialiști de înaltă performanță și competență prin studii universitare de licență, masterat și doctorat, cercetare științifică fundamentală și aplicativă și programe postuniversitare de formare și dezvoltare personală.