Structură


Procedura privind funcţionarea structurilor şi funcţiilor de conducere – UTI-POM-03

Conducere

Activitatea curentă este coordonată de Biroul Consiliului facultăţii, format din decan, prodecani şi secretarul ştiinţific, care se consultă la luarea deciziilor cu şefii de catedră, administratorul şef al facultăţii şi reprezentantul studenţilor în Biroul Consiliului facultăţii.

Consiliu

Conducerea Facultăţii de Automatică şi Calculatoare este reprezentată de Consiliul facultăţii, format din 18 cadre didactice şi 6 reprezentanţi ai studenţilor.

Administraţie

Administraţia asigură punerea în practică a deciziilor conducerii facultăţii în plan administrativ pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii didactice şi de cercetare, aplică politica universităţii la nivelul facultăţii în ceea ce priveşte achiziţiile de bunuri şi servicii, gestionarea patrimoniului şi evidenţa veniturilor şi cheltuielilor din facultate.

Secretariat

Secretariatul facultăţii reprezintă interfaţa dintre conducerea facultăţii şi studenţi, precum şi între facultate şi persoanele fizice sau juridice interesate în diverse forme de colaborare cu Facultatea de Automatică şi Calculatoare.

Departamente

Facultatea de Automatică şi Calculatoare a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi este formată din două catedre: Catedra de Automatică şi Informatică Aplicată  şi Catedra de Calculatoare, care gestionează câte un domeniu de studiu: Ingineria Sistemelor, respectiv Calculatoare şi tehnologia Informaţiei.