Studenți


Secretariatul facultății este închis în perioada 6-26 august.

Regulament de organizare și funcționare al Facultății de Automatică și Calculatoare din Iași


Calendarul anului univ. 2017-2018

Modificări în calendarul anului universitar:
  1. anul IV, licență: sesiunea restanțe 11-17 iunie, sesiunea reexaminări  18-21 iunie
  2. anul II, master: sesiunea examene 26-31 mai, sesiunea restanțe 1-10 iunie, sesiunea reexaminări 12, 13 și 14 iunie
  3. anii I și II, licență: sesiunea de examene 26 mai – 24 iunie (4 saptămămâni – conform Hotărârii Senatului din 15.09.2017 cu privire la aprobarea planurilor de învățământ) Centralizatorul planurilor de învățământ pentru licență este aici.

Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată

Departamentul de Calculatoare

Orar Orar
Grupe Grupe
Programare examene Programare examene