Studenți


Regulament de organizare și funcționare al Facultății de Automatică și Calculatoare din Iași


Calendarul anului univ. 2018-2019

În atenția studenților din anii I și II:
conform centralizatoarelor planurilor de învățământ sesiunea de examene din vară este în perioada 3 – 30 iunie 2019.

În atenția studenților din anul 3:
practica de vară (prinsă în Planurile de învățământ) este de 5 săptămâni și se desfășoară în perioada: 24 iunie 2019 – 27 iulie 2019.


Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată

Departamentul de Calculatoare

Orar Orar
Grupe Grupe
Programare examene Programare examene