Studenți


Regulament de organizare și funcționare al Facultății de Automatică și Calculatoare din Iași


Contracte de studii, anexe și fișe de înscriere licență și master pentru anul univ. 2018-2019

 

Licență Master
Anunt inscrieri 2018_2019 licenta Anunt inscrieri 2018_2019 master
Fisa inscriere licenta 2018-2019 Fisa inscriere master 2018-2019
Contract I CTI

Contract I IS

Contract II CTI

Contract II IS

Contract III C

Contract III TI

Contract III AIA

Contract IV C

Contract IV TI

Contract IV AIA

Contract an I master 2018_2019

Contract an II master 2018_2019

Anexa contract an I master SDTW

Anexa contract an I master SDTW engleza

Anexa contract an I master CI

Anexa contract an I master SCA engleza

Anexa contract an I master SCI

Anexa contract an II master SDTW

Anexa contract an II master SDTW engleza

Anexa contract an II master CI

Anexa contract an II master SCA engleza

Anexa contract an II master SCI

 


Calendarul anului univ. 2018-2019

Centralizatorul planurilor de învățământ pentru licență este aici.


Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată

Departamentul de Calculatoare

Orar Orar
Grupe Grupe
Programare examene Programare examene