Studenți


Regulament de organizare și funcționare al Facultății de Automatică și Calculatoare din Iași


Calendarul anului univ. 2017-2018

Modificări în calendarul anului universitar:
  1. anul IV, licență: sesiunea restanțe 11-17 iunie, sesiunea reexaminări  18-21 iunie
  2. anul II, master: sesiunea examene 26-31 mai, sesiunea restanțe 1-10 iunie, sesiunea reexaminări 12, 13 și 14 iunie

Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată

Departamentul de Calculatoare

Orar Orar
Grupe Grupe
Programare examene Programare examene