Finalizare studii


Anunț finalizare studii – sesiunea iunie/iulie 2019

Înscrierile la examenele de finalizare a studiilor, sesiunea iunie/iulie 2019, se vor desfăşura după cum urmează:

Examen licenţă, diplomă şi absolvire (ingineri şi colegiu):

 • 24 iunie – 4 iulie 2019

 Examen disertaţie (master):

 • 18 – 24 iunie 2019

 Susţinere examen de licenţă, diplomă şi absolvire:

 • lucrare scrisă
  • 8 iulie 2019; ora 8, amf. T4 (AIA)
  • 8 iulie 2019, ora 8, amf. AC0-1 + AC0-2+ AC0-3 (C și TI)
 • susţinerea proiectelor
  • 9, 10, 11 și 12 iulie 2019 (AIA),ora 8.00
  • 10, 11 și 12 iulie 2019 (C și TI),ora 8.00

  Susţinere examen disertaţie:

 • susţinerea proiectelor
  • 27 iunie 2019 (SCI, SC, SCA, TACST)
  • 27 iunie 2019 (CI, AACA, SDTW, DSWT, SD)

 Acte necesare la înscriere:

 • cerere de înscriere cu semnătura conducătorului de proiect (completată cu majuscule);
 • aprecierea conducătorului de proiect;
 • un exemplar al lucrării de licenţă/ diplomă/ absolvire/ disertaţie în varianta finală care să conţină declaraţia de autenticitate (listat şi pe CD/DVD);
 • buletinul de identitate şi certificatul de naştere (în original) şi copii xerox;
 • 2 fotografii tip diplomă pentru cei care nu au mai susţinut examenul de finalizare (doar pentru examenul de licență/ diplomă/ absolvire) (pe verso se va scrie numele şi prenumele, promoţia, specializarea);
 • cerere de echivalare a probei promovate într-o sesiune anterioară, cu acordul şi semnătura preşedintelui de comisie (pentru examenul de licenţă/ diplomă/ absolvire);
 • chitanţă de resusţinere a examenului de finalizare, după caz.

Secretariatul

 


Acte necesare pentru înscriere

Declarație de autenticitate licență

Cerere de înscriere – examen de diplomă

Declarație de autenticitate disertație

Cerere de înscriere – master CI

Cerere de înscriere – master DSWT

Cerere de înscriere – master SDTW

Cerere de înscriere – master SC

Cerere de înscriere – master SCI


Fișe de lichidare

Fișa de lichidare pentru absolvenți cu licență / disertație

Fișa de lichidare pentru absolvenți fără licență / disertație

Fișa de lichidare pentru exmatriculați


Precizări privind finalizarea studiilor

Departamentul de Calculatoare

Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată