Finalizare studii


Anunț finalizare studii – sesiunea februarie 2019

Înscrierile la examenele de finalizare a studiilor, sesiunea februarie 2019, se vor desfăşura după cum urmează:

Examen licenţă, diplomă şi absolvire (ingineri şi colegiu):

 • 28 ianuarie – 31 ianuarie 2019

 Examen disertaţie (master):

 • 28 ianuarie – 1 februarie 2019

 

Susţinere examen de licenţă, diplomă şi absolvire:

 • lucrare scrisă – 4 februarie 2019
 • susţinerea proiectelor – 5 februarie 2019

  Susţinere examen disertaţie:

 • susţinerea proiectelor – 6 februarie 2019

 

Acte necesare la înscriere:

 • cerere de înscriere cu semnătura conducătorului de proiect (completată cu majuscule);
 • aprecierea conducătorului de proiect;
 • un exemplar al lucrării de licenţă/ diplomă/ absolvire/ disertaţie în varianta finală care să conţină declaraţia de autenticitate (listat şi pe CD/DVD);
 • buletinul de identitate şi certificatul de naştere (în original) şi copii xerox;
 • 2 fotografii tip diplomă pentru cei care nu au mai susţinut examenul de finalizare (doar pentru examenul de licență/ diplomă/ absolvire) (pe verso se va scrie numele şi prenumele, promoţia, specializarea);
 • cerere de echivalare a probei promovate într-o sesiune anterioară, cu acordul şi semnătura preşedintelui de comisie (pentru examenul de licenţă/ diplomă/ absolvire);
 • chitanţă de resusţinere a examenului de finalizare, după caz.

Secretariatul

 


Acte necesare pentru înscriere

Declarație de autenticitate licență

Cerere de înscriere – examen de diplomă

Declarație de autenticitate disertație

Cerere de înscriere – master CI

Cerere de înscriere – master DSWT

Cerere de înscriere – master SDTW

Cerere de înscriere – master SC

Cerere de înscriere – master SCI


Fișe de lichidare

Fișa de lichidare pentru absolvenți cu licență / disertație

Fișa de lichidare pentru absolvenți fără licență / disertație

Fișa de lichidare pentru exmatriculați


Precizări privind finalizarea studiilor

Departamentul de Calculatoare

Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată